Brandtätning du kan lita på

advertorial

Det finns föreskrifter av olika slag när det gäller byggnormer och brandklassning, och många fastighetsägare tycker nog att det är jobbigt med allt man ska hålla reda på. Men det är inte bara för myndigheternas skull man är noga med brandtätning, för det gäller lika mycket för dig som privatperson. Det kan gälla livet, så viktigt är det med brandskyddsåtgärder.

Eld kan sprida sig mycket snabbt mellan lägenheterna och utrymmena i ett hus. Det har länge varit populärt med öppen planlösning, både när det gäller bostäder och garage, och ur brandsynpunkt är det inte så bra. Därför är det många som går tillbaka till att bygga separata garage och vindsutrymmen, så att inte branden tar ett helt våningsplan.

Brandtätning kan skydda mot vandalism

En brand är oftast en olycka och beror på elfel, en glömd spisplatta eller ett kvarglömt stearinljus. Grannar brukar kunna lita på varandra, alla har brandvarnare och brandtätning och man håller gemensamt vakt mot tjuvar och skadegörelse. Men om någon medvetet tänder eld på andras egendom, kommer saken i ett helt annat läge.

Tyvärr finns det folk som vill förstöra för andra, och det kan börja med ett gräl när folk är berusade. Det drabbar alla hyresgäster i huset, för det är lätt hänt att en anlagd brand sprider sig i en hel fastighet. Rökskador och sot kan göra huset obeboeligt, men brandtätning förhindrar eldens spridning. 

 

brand

 

Brandtätningar runt brandgenomföringarna

Mellan rummen i ett hus finns det brandgenomföringar, för att dra sladdar och rör i. Dessa måste tätas professionellt med fogmassa. Anlita ett expertföretag för att göra detta på rätt sätt enligt gällande regler och den brandklassning som gäller för respektive rum.

På andra ställen i fastigheten kan man komplettera med brandhämmande material, som till exempel stenull. Man vill vinna tid innan brandkåren kommer, så att man räddar de boende i första hand.