Brunnsborrning och bergvärme i Örebro

Bor man på landet är det inte alls ovanligt att man måste borra sig en egen brunn. Det finns både för- och nackdelar med att ha en egen brunn. Lyckas man bra med brunnsborrningen kan man räkna med gott vatten i rikliga mängder, till ingen extra kostnad. Till skillnad från kommunalt vatten som man måste betala för. Men som brunnsägare måste man själv hålla koll på vattenkvaliteten och regelbundet ta prover på vattnet.

Det kostar en hel del att borra en brunn men det är också en nödvändig investering då vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Det krävs gedigen kunskap att borra en bra brunn och som kan förse ett hushåll med rikligt med vatten för lång tid framöver. Därför ska man använda sig av en certifierad brunnsborrare. 

Företaget man anlitar får gärna också ha lokalkännedom och känna till marker och miljö väl. Då minimerar man risken att få en brunn med höga halter av exempelvis arsenik, bly, nitrit etc. och som gör att man måste komplettera brunnen med dyra och kostsamma vattenfilter. 

 

 

Säkrare med totalentreprenad

Det är samma teknik som används när man borrar en vattenbrunn som när man borrar efter bergvärme i örebro. Tyvärr kan man inte använda samma brunn till både vatten och bergvärme, utan det krävs två separata borrningar. Men många certifierade brunnsborrare arbetar både med vattenbrunnar och energibrunnar. 

Oavsett om man ska borra efter vatten eller bergvärme är det en fördel att välja ett certifierat företag som ansvarar för hela entreprenaden, i stället för att blanda in flera olika företag. Då vet man vem man ska kontakta om det uppstår problem och fel som måste rättas till. Annars finns risken att de olika aktörerna skyller på varandra. 

Bästa sättet är att ta in kostnadsförslag och referenser från några olika aktörer och sedan skriva ett ordentligt avtal med den valda brunnsborraren.