Regler för hus

Antingen man ska bygga nytt hus eller renovera så finns det ett flertal olika regelverk att följa som byggnormer och bygglov. Det ena är branschnormer för hur hus ska vara säkra och skadefria. Det andra är kommunernas sätt att skapa en sammanhållande stadsbild, utan allt för udda eller störande inslag som exempelvis fasader i neonfärg eller speglar på taken. Som branschnorm gäller till exempel hållfastheten i husets stomme och hur man fuktspärrar i våtrum. Med andra ord mestadels sådant som inte syns utåt men som kan orsaka skada på egendom och person. Är man osäker på byggnormerna så kan det vara enklast att anlita en byggfirma.

 

Kommunernas eget regelverk

Bygglov är något som man alltid ska söka vid en nybyggnation. Kraven skiljer sig inte bara olika kommuner emellan utan även mellan kommunernas olika orter och ibland till och med inom själva orterna. Det är allt som kan ses och upplevas av andra än husägaren, som höjden på byggnaden, procent av tomten som man får bebygga, taklutning, takbeklädnad, fasadfärg, fönsterplacering och så vidare. Men bygglov kan man även behöva söka om man ska renovera sin fastighet ifall det på något sätt kommer att förändra utseendet, som ändring av takbeklädnad och fasadfärg.

 

 

Frågor och svar

Om man ska renovera men inte vet vilka regler som gäller för den egna bostaden, så kan man be om att få ta del av dessa via stadsbyggnadskontoret i kommunen. Där kan man även fråga ifall det krävs bygglov för det man vill utföra. Ett bygglov kan ta flera månader innan det meddelas och skulle man göra förändringen och man sedan får avslag så är man tvungen att återställa allt man gjort eller så får man böter. Så kontrollera alltid noggrant vad som gäller eftersom reglerna kan ändras med tiden och ett tidigare beslut, eller information som getts, kan ha ändrats.