Det rätta bränslet för företag på väg framåt

Företag av olika slag är de absolut största konsumenterna av gasol idag. Gasol används inom olika sorters industrier, som till exempel i arbete med stål och andra metaller och vid papperstillverkning men också vid livsmedelstillverkning. Det säger sig självt att det finns en stor marknad för gasol och gasolrelaterade produkter. Vad många inköpare dock kanske inte är medvetna om är att det även finns mer miljövänliga gasolalternativ.

 

Omsorg om omvärlden är något att vara stolt över

För många företag är det viktigt att värna om miljön och det finns många sätt att göra sitt företag mer grönt och hållbart. Det kan vara alltifrån att se till att den frukt och det kaffe som serveras i personalrummet är ekologiskt, till att få olika certifieringar och från grunden skapa mer hållbara produktionskedjor. De flesta företagare kan nog hålla med om att man vill känna sig stolt över det man gör. Även som anställd vill nog många gärna kunna känna att deras arbetsplats är något att vara stolt över. De företag som tar ansvar för sin produktion och visar att de är medvetna och har omsorg om omvärlden vinner inte bara pluspoäng i nuet utan sprider även en vision om en bättre framtid.

 

 

Gasol från förnyelsebara källor

Ett företag som gör detta är Primagaz. De säljer biogasol som är tillverkad av helt förnyelsebara källor och har samma sammansättning som traditionell gasol. Det gör att ett byte till biogasol är mycket smidigt eftersom ingen befintlig gasolutrustning behöver ändras eller bytas ut. Koldioxidutsläppen minskas rejält i jämförelse med traditionell gasol och för de som strävar efter att minska sina utsläpp genom en hel produktionskedja bör detta helt klart vara ett intressant alternativ. Så, genom att köpa nästa gasoltub från till exempel primagaz.se, kan fler företag trycka ner gasen och bidra till en mer hållbar framtid.