Modulhus anpassade efter behov

Vid renoveringar och stora ombyggnationer så kan det uppstå problem med var man ska ta vägen under byggtiden. Har man till exempel en stor kontorslokal som behöver renoveras så vill man gärna att organisationen ska kunna fortsätta sin verksamhet för att inte förlora intäkter. Samma sak gäller exempelvis skolor, i Sverige gäller skolplikten och då måste det finnas ett alternativ till klassrum och andra undervisningslokaler. Med modulhus löser man det problemet på ett smidigt sätt och de kan byggas i flera våningar samt utformas efter de behov som finns. PCS Modulsystem har lösningar för alla behov när det kommer till tillfälliga lokaler och boenden. 

Modulkontor

Ett modulkontor är en mycket bra lösning för ett företag som är i behov av en tillfällig lokallösning. Man kan anpassa kontorsmodulernas interiör och design utefter vilka rum och ytor det finns behov av. Man kan även välja om man vill ha en självständig byggnad, en påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad, en direktanslutning till industri- eller lagerlokal, eller ett kontor ovanpå ett annat kontor. Det fina med moduler är att de är så flexibla och möjliggör en rad olika lösningar. PCS Comfortmoduler erbjuder tillfälliga modulkontor med mycket goda kvaliteter. De är konstruerade med extra dämpande material i golv, väggar och tak, samt har extra bra fönster med ljuddämpning och skydd mot starka solstrålar.

Skolpaviljonger 

Det är viktigt att elever har bra lokaler för att de ska trivas samt kunna få ro att studera. Med en skolpaviljong kan man få komfort, funktion och hög kvalitet på lokalerna som elever och personal ska vistas i. Det gäller oavsett om det är permanenta eller tillfälliga skolpaviljonger. PCS Modulsystem arbetar arbetar alltid efter affärsidén att snabbt och smidigt kunna leverera tillfälliga lokaler. De har ett egenutvecklat modulsystem med standardiserade moduler och de kan därmed snabbt ta fram ritningar för den yta som behövs utifrån kunders önskemål.