Stamspolning en gång om året

Om man har en fastighet med stora avloppsstammar så är det en regel att man ska boka in stamspolning med jämna mellanrum, som exempelvis en gång om året. Frekvensen man väljer beror dock på flera olika faktorer.

En tätare Stamspolning än en gång per år kan man behöva ifall det är väldigt många lägenheter i fastigheten och alla går på samma avloppsstam. Det kan även behövas mer täta underhåll ifall man vet med sig att systemet har problem eller om systemet är gammalt och det börjar närma sig dags för att göra ett stambyte.

 

Boka vid rätt datum

Det man gör sällan kan vara svårt att komma ihåg. Men om det är något som återkommer så kan man försöka relatera det till något annat vid samma tidpunkt. Är det till exempel någon som fyller år samma dag eller under samma vecka? Infaller någon högtid under samma månad?

Om det går så kan man försöka samla allt man gör en gång om året till att hamna i närheten av varandra. Speciellt om det är sådant som man själv måste boka. Man kan till exempel gå efter när deklarationen ska in, eftersom det brukar ske vid samma datum varje år. Att däremot använda sig av något som när bilen ska besiktigas kan vara svårare eftersom det följer bilen själv. Byter man bil så kan det plötsligt bli helt fel i systemet.

 

 

Hjälp med beslut

Eftersom det är den som utför stamspolningen som är experten så är det viktigt att som kund ta till sig vad som sägs. Om man får rådet att hantera sina avlopp annorlunda så bör man följa det. Och det gäller även ifall rådet som kommer gäller en ganska snar åtgärd som ett stambyte. Genom att följa alla instruktioner kan man i längden spara in mycket bekymmer och dessutom bespara sig stora dyrbara kostnader.