Trädbesiktning i Skåne

Även träd kan bli sjuka och trötta, precis som oss människor. Det kan vara bra att ha detta i åtanke då man planterar många nya träd och försöka variera trädslagen. Skulle någon trädsjukdom slå till, som exempelvis almsjuka, päronrost eller fruktträdskräfta, drabbas i så fall inte alla träd. Vissa sjukdomar går att behandla och begränsa bara man upptäcker sjukdomen i tid. Därför gäller det att hålla koll på sina träd och låta en arborist göra en trädbesiktning. 

Det finns vissa tecken man kan vara uppmärksam på som exempelvis om trädet tappar bark, får hål eller inbuktningar i stammen, brunaktiga fläckar på stam eller löv, tappar löven tidigare än normalt, eller verkar uttorkade etc. Upptäcker man något av dessa symtom ska man kontakt en arborist och få trädet besiktigat. I vissa fall går det att begränsa sjukdomen och bota trädet, i andra fall måste trädet tas ner för att inte sprida sjukdomen vidare. Men sjuka träd blir ofta också försvagade och knäcks lätt och kan därför utgöra en fara om de står nära byggnader eller där människor rör sig.

 

Så går en trädbesiktning till

När man besiktigar och undersöker ett träd för att se om det är sjukt tittar man på hela trädet, från rötterna ända upp i trädkronan. Det finns all anledning att även besiktiga friska träd. Detta eftersom man då upprättar en trädvårdsplan som beskriver hur man långsiktigt bör vårda och ta hand om träden för att de ska bli starka och motståndskraftiga mot sjukdomar. 

Skulle trädet vara sjukt och behöva tas ner kan arboristen hjälpa till att göra detta, och även se till att allt trämaterial forslas bort och tas om hand på rätt sätt. Vill man ha hjälp med trädbesiktning i Skåne ska man först be om en prisuppgift, och då gärna från några olika företag för att jämföra priser; https://www.aliasarborist.se/traedbesiktning/traedbesiktning-skane.