Trädfällning i Uppsala gynnar alla

advertorial

I Uppsala handlar det mesta om studier. Om att plugga. Det finns ett väldigt berömt universitet, Uppsala universitet, som på många sätt konkurrerar med Lund om vilket som egentligen är bäst i landet. Samt vilket som har det bästa studentlivet. Men allt det här pratet om universitetet i Uppsala gör att man ibland tenderar att glömma någonting av det viktigaste som finns i samma stad. Nämligen träden. Och det faktum att träden ibland faktiskt måste fällas.

Det händer nämligen att träd blir sjuka. De kanske har attackerats av röta, djur eller till och med människor. Ibland går de inte att rädda, och då ska de inte behöva lida i onödan. Handlar det om sjukdom finns det dessutom risk att de smittar andra träd i närheten. Då kan det enda alternativet vara att fälla trädet och därmed låta det somna in. Det är inte barbariskt eller mordiskt, det är bara slutet på livets stora cirkel för träden. Det är helt enkelt naturligt.

 

trädfällning Uppsala

Döda träd lockar ingen

Man ska komma ihåg att många av de bilder som tas till Uppsala universitets broschyrer som ska logga nya studenter tas i miljöer med många träd. Det är ofta ganska fördelaktigt att få med levande träd för att göra foton mer attraktiva. Däremot är det inte särskilt lockande med döda träd. Därför måste dessa fällas, så att det istället kan beredas plats för träd som är friska och har bättre förutsättningar för långa liv. Även i Uppsala.

Det handlar då inte enbart om träd ute på stan, utan kan lika gärna handla om ett träd hemma i din egen trädgård. Har trädet sjungit på sista versen och snarare blivit en fara för sig själv och sin omgivning är det kanske lika bra att googla på “trädfällning Uppsala”. Då kommer du att hitta alla svar du söker.