Injicera botox kräver gedigen utbildning

editorial

Du skulle inte gå till vem som helst för att dra ut en tand ur munnen. Du skulle heller aldrig låta någon annan än en utbildad läkare eller kirurg operera ut blindtarmen på dig, eller låta en sotare eller skomakare ta blodprov på dig istället för en sjuksköterska. På samma sätt skulle du aldrig låta en lagerarbetare, kock, byggare eller advokat vara den som injicerar botox i kroppen på dig.

Och det finns ingen anledning, eller ens förutsättningar, för att så heller skulle ske. Precis som att det inte är vem som helst som får lov att borra i tänder, operera bort organ eller sticka dig i fingret så är det inte heller vem som helst som får lov att injicera botox. Det måste vara någon som har adekvat utbildning. Och det är till och med så att det inte är vem som helst som kan tillhandahålla sig den utbildningen. Den personen måste i första hand redan ha medicinsk grund.

 

Utbildning botox

 

Bra betyg till samhället

Medicinsk grund ur det perspektivet att den redan ska vara legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Det är nämligen enbart dessa personer, som redan blivit medicinskt utbildade och tränade i flera år, som får lov att vidareutbilda sig för att använda botox. Att reglerna ser ut på det viset måste väl ändå vara en trygghet för dig om du planerat att få lite botox injicerat? 

Då är du åtminstone säker på att det är en utbildad person och inte någon slumpmässig klåpare. Visst är det väl också ett bra betyg till samhället? Att inte vem som helst kan söka på “Utbildning botox” på nätet och efter en helgkurs vara den som ska stå där med nålarna. Men för den som faktiskt är exempelvis läkare och vill utbilda sig kan den få mer information här: https://www.lakarnasestetiskaskola.se/vara-utbildningar/botox.