Hitta rätt advokat i Göteborg

Det händer ibland att man hamnar i olika situationer i livet som gör att man behöver ta hjälp av en advokat. Det kan exempelvis handla om en skilsmässa eller vårdnadstvist, att man kommer från ett utomeuropeiskt land och behöver arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller att man är misstänkt för ett brott etc. Oavsett anledning är det viktigt att man anlitar rätt advokat för det specifika uppdraget. Då ökar chanserna till ett rättvist domslut. 

En advokat kan arbeta inom många olika juridiska områden, vilket är fallet på de lite mindre orterna. I storstäder såsom Malmö, Göteborg och Stockholm är advokater oftast specialiserade inom ett specifikt ämne. Ju mer komplicerat ett fall är, desto viktigare är det att man anlitar en advokat som är specialiserad. Exempel på specialområden är asylrätt, brottmål, familjerätt med flera.

 

 

Att lyckas hitta rätt advokat

För att hitta en advokat som är specialiserad inom ett visst område kan man gå via advokatsamfundet. På deras hemsida finns det en sökfunktion där advokater står listade efter ort. Genom att exempelvis söka på ”advokat i Göteborg, asylrätt” får man upp flera namn. På de olika advokatbyråernas hemsidor brukar man kunna ta del av information om advokaterna och deras specialområden. Första kontakten med en advokat är avgiftsfri och sker oftast via telefon. Vid första kontakten bör man förbereda sig väl och gärna skriva ner vad som har hänt och vad man vill ha hjälp med, så att man inte missar något viktigt. 

Enligt god advokatsed ska advokaten inte åta sig uppdraget om den inte tror att den kan göra ett bra jobb, eller är rätt person för uppdraget. I de fallen brukar advokaten i stället kunna rekommendera någon annan. Det är också viktigt att man som klient litar på och känner förtroende för sin advokat. Gör man inte det eller om förtroendet ändras under tidens gång ska man byta advokat.