Vill du flytta till Sverige?
advokat

Vill du flytta till Sverige?

Vill du komma hit till Sverige och bo här behöver du hjälp med migration. Ordet betyder att man har rätt att vistas här. Det är inte bara flyktingar som kommer till vårt land och vill bosätta sig här. Man kan vilja flytta hit av många olika anledningar. Har du jobb eller ordnad försörjning, till exempel genom äktenskap med en svensk medborgare, är det fullt möjligt att flytta till Sverige.

Kontakta en advokat som är expert på migrationsrätt, så får du kompetent hjälp från början. Migrationsrätt i Göteborg innebär bland annat att man får hjälp med att fylla i rätt blanketter.

Felaktiga myndighetsbeslut

Om du redan är i Sverige och har fått ett beslut om utvisning, kan det ändå löna sig att anlita en advokat för att överklaga. De beslut som fattas av myndigheterna om migration blir fel ibland, och därför är det så bra att en advokat kan hjälpa till att skriva brev på rätt sätt.

Då kan det finnas en chans att myndigheterna ändrar ett felaktigt beslut. Det kan hända att man till slut får stanna i Sverige och har då möjligheter att söka jobb eller utbildning här. Kanske vill du ta körkort, eller så gäller ditt ärende uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Har man redan ett bra jobb här eller familj underlättar det mycket att man får hjälp av advokaten med formella skrivelser.

Advokat som talar flera språk

Välj en advokatbyrå där man talar svenska, engelska och även arabiska. Det kan underlätta förståelsen och ger en bra kontakt i Sverige. Självklart underlättar det mycket att kunna tala sitt eget språk med advokaten, om det är möjligt. I annat fall är ju både engelska och arabiska världsspråk, och många kan kommunicera på och förstå dessa språk.

Du kan enkelt få vägledning i hur det är att leva i Sverige och goda råd om din migration.