medicintekniska produkter

Vad är egentligen medicintekniska produkter?

Det kan nästan låta lite självklart vad som är en medicinskteknisk produkt. Samtidigt så kan produkter vara av medicinsk art beroende på marknadsföring. Kort sammanfattat går det att säga att produkterna är till för hälso- och sjukvård. Därför kan allt material som används för att diagnostisera, behandla eller som används inom rehabilitering falla under kategorin. Continue Reading ”Vad är egentligen medicintekniska produkter?”